Co to je celulitida?

 

Celulita (celulitida) není nic jiného než nafouklé tukové buňky, ve kterých se ukládají odpadní látky z naší látkové přeměny. Tyto odpady by měly být z těla zcela odvedeny. Důvod, proč se tak nestalo, spočívá v nedostatečné činnosti svalové pumpy, která pohání naši lymfatickou soustavu. Nedostatečná činnost svalové pumpy je zase výsledkem nedostatku pohybu nebo, což je častější případ, výsledkem ochablé vazivové tkáně: jestliže je totiž vazivo ochablé, chybí svalům protitlak a tlak svalové pumpy vychází naprázdno.

Za příčinu ochablého vaziva se doposud považovala typicky ženská tělesná konstituce, vyvolaná ženskými pohlavními hormony. Nyní se zodpovědnost přikládá i stejně účinkujícím hormonům, které se do našeho těla dostávají jako medikamenty (např. antikoncepce) nebo v mase jatečních zvířat.

Výsledkem je rozsáhlé oslabení vazivové tkáně nejen u žen, ale stále častěji  i u mužů a v důsledku toho vznik celulitidy (pomerančové kůže), v horším případě otoků, vředů a křečových žil.

 

                                                                              

Fyziologie celulitidy

Látková přeměna (metabolismus)
Člověk, aby žil, potřebuje energii. Tu přijímá z potravy, resp. z "upotřebitelných" složek potravy = živin (bílkoviny, tuky, uhlohydráty). Živiny jsou trávícím traktem (počínaje slinami při žvýkání, žaludečními šťávami a konče hormony a enzymy v tenkém střevě) postupně rozloženy v mikroskopické částečky, které jsou okysličenou krví pomocí cév, tepének a vlásečnic dopraveny tam, kde je zapotřebí energie: do svalů a všech orgánů. Tím pádem i do největšího orgánu lidského těla – kůže.

Zde se přes mezibuněčný prostor dostávají živiny a kyslík ke svému cíli – podkožním buňkám. Jsou to právě buňky, které plní nezastupitelnou funkci jakési "elektrárny", výrobny energie organismu, v nich dochází ke spalování živin.

 

Odvod odpadů (zplodin metabolismu)
Stejně jako při spalování uhlí v elektrárně, tak i v buňkách vzniká "popel" neboli v našem případě "metabolické zplodiny".

Jejich vyloučení z těla je druhou fází látkové přeměny a tělo pro ni má vlastní systém, tzv. systém lymfatický.

Pro pochopení vzniku celulitidy je velmi zajímavé porovnání lymfatického systému s krevním čili oběhovým systémem.
Jeden z hlavních styčných bodů zní:
"Oba systémy fungují bezchybně jen tehdy,
když má člověk dostatek pohybu!"

Při odborném pohledu zjistíme překvapivou věc: jako vzpřímeně kráčející tvor se homo sapiens příliš nepovedl! Na rozdíl od všech ostatních obratlovců máme srdce umístěno na opačné straně těla, příliš vysoko. Srdcem vytvářený krevní tlak je díky zemské přitažlivosti postačující pro vytlačení okysličené krve i do nejvzdálenějších částí těla, avšak nedostačující, aby vypumpoval již "upotřebenou" krev z končetin zpátky do trupu.

Proto jsou žíly vybaveny chlopněmi, které plní úlohu jakéhosi ventilu, tj. propouští krev pouze ve směru k srdci, nikoli zpět. Nejdůležitější přitom je, že chlopně se otevírají pod vlivem tlaku, vytvářeného pohybem (smršťováním a napínáním) přilehlých svalů a při opakovaném pohybu vytlačují krev vždy o chlopeň výš a výš. Tomuto pumpovacímu účinku svalů říkáme tzv. svalová pumpa.

Vzhledem k tomu, že dolní končetiny jsou od srdce nejvzdálenější partií, je nasnadě, že budou co do fungování krevního oběhu taktéž nejproblematičtější. Právě proto se o "lýtkové pumpě" často hovoří jako o tzv. "druhém srdci".

Jestliže máme nedostatek pohybu nebo nosíme příliš vysoké podpatky = pumpování je nedostateč, krev se nemůže odčerpávat a po nějakém čase dojde k jejímu městnání a tvorbě křečových žil. Proto pohyb = životní nutnost!

Lymfatický systém funguje stejně jako žilní systém. Zde je svalová pumpa dokonce jediným pohonem, nemá žádný jiný motor, jakým je srdce. Dalším specifikem lymfatických cest je jejich "jednosměrný provoz". Najdeme je po celém těle, ve formě jemných kapilár nasávají z mezibuněčného prostoru odpad a jedovaté zplodiny a postupně se spojují ve větší a větší cévy. Ty na své cestě procházejí lokálními lymfatickými uzlinami, v nichž dochází k dalšímu štěpení odpadu, a jsou svedeny do trupu, odkud jsou transportovány do filtračních orgánů těla – sleziny, jater a ledvin. Odtud jsou již definitivně rozložené odpadní látky vyloučeny z těla ven.

Zatím jsme se dozvěděli o nefungování odvodu zplodin z těla z důvodu nedostatečného pohybu. Sportovkyně bude jistě zajímat, zda neexistuje i další příčina...

Vazivo – nepostradatelné pro svalovou pumpu

Úkolem vaziva není nic jiného než napovídá jeho název – vázat. Vazivo spojuje kůži a svalstvo. V podstatě působí jako "pružné obinadlo", které pevně obepíná tělesnou konstrukci, zároveň však přirozeně povoluje při zatínání svalů. Zajišťuje, aby svaly působily na lymfatické cévy a žíly vždy správnou silou, ani příliš silně, ani příliš slabě. Pevně, ale přitom pružně!

Právě pevnost a pružnost jsou charakteristickými znaky dvou základních stavebních prvků vaziva:
- elastenní vlákna zajišťují vazivu pružnost, elasticitu
- kolagenní vlákna pak pevnost a kompresní účinek.

PEVNÉ VAZIVO
= PATŘIČNÝ PROTITLAK PRO SVALOVOU PUMPU
= DOBRÉ FUNGOVÁNÍ LYMFATICKÝCH CEST
= DOSTATEČNÝ ODVOD ZPLODIN Z TĚLA

Kde jsou důvody ochabnutí vaziva?

Pro naši tématiku jsou naprosto rozhodující vlákna kolagenu. Tyto bílkoviny se spojují do provazců a vytvářejí propletenou síť, která se neustále obnovuje a regeneruje (hovoříme o tzv. "kolagenní syntéze"). S přibývajícím věkem se reprodukce kolagenu i elastinu zpomaluje. Je to přirozený důsledek stárnutí, jehož výsledkem je ochabnutí vaziva.

Přirozené stárnutí vazivové tkáně postihuje stejně muže i ženy. Existují však i další příčiny ztráty pevnosti a pružnosti – postižitelné převážně u žen. Mezi laickou veřejností se mylně traduje, že ženy mají od narození jinou vazivovou tkáň než muži. Ve skutečnosti jsme vybaveni naprosto shodnou tkání, odlišné jsou pouze vlivy, kterým je ženská linie vystavena již od dospívajícího věku: Jedná se o produkci specificky ženských hormonů – estrogenu a progesteronu. Tyto hormony řídí vše, co v ženském organismu vytváří podmínky pro rozmnožování a možné těhotenství. Životadárná příroda přísunem hormonů zajistí povolení břišní stěny pro několikanásobné zvětšení bříška v těhotenství. A stejně tak povolí tkáň v oblastech hýždí a boků a umožní ukládání "zásob na horší časy". Přestože žijeme v moderní době nadbytku, náš organismus je stále ještě v mnohém srovnatelný s člověkem doby kamenné a ženy mají biologická předurčení k zachování rodu. Schopnost vytvářet zásoby živin patří k těm nejdůležitějším.

Lidský organismus tedy stále funguje jako v době kamenné, zatímco se okolní svět a životní podmínky zcela změnily. Ze ztráty kompresního účinku vaziva – původně výhody – se stává velké riziko pro naše zdraví (nadměrná obezita, křečové žíly, otoky).

Musíme si však uvědomit, že v mnoha případech nezůstává u přirozených hormonů. Ba naopak, mnoho žen bez hormonálních dispozic zbytečně přisouvá do svého organismu hormony zvnějšku. Jedná se o umělý přísun formou medikamentů (antikoncepční pilulky) a potravy. Zatímco účinky hormonů obsažených v antikoncepčních prostředcích jsou obecně známy, škodlivost určitých druhů potravy, resp. jejich souvislost s tvorbou celulitidy je pro mnohé překvapivá.

Hormony v potravě

Dá-li se lidské tělo ovlivňovat určitými prostředky, lze stejné postupy přenést i na zvířecí organismus. Pomocí hormonů lze vyvolat zvýšené ukládání tuků a zvětšování objemu, čehož využila živočišná výroba: Optimální jateční váha chovaného zvířete za polovinu či dokonce třetinu normální doby růstu! V moderních chovech se produkuje za pomoci chemie a hormonů nejméně dvakrát rychleji. Maso jatečních zvířat se pak pro člověka stává výborným zdrojem tělu nepotřebných, ale i nebezpečných hormonů. A je i důvodem, proč je celulitidou postiženo stále více dívek ještě ve věku pohlavní nezralosti, ale i chlapců a mužů.

Řešení: úprava stravovacích návyků, omezení masité stravy a pokud je možné, využívat tradiční nekomerční chovy

Shrnutí:

Otázka fyziologie a příčin pomerančové kůže je tedy dostatečně objasněná. Můžeme si to shrnout:

 • Celulitida není nic jiného než nafouklé tukové buňky, ve kterých se ukládají odpadní látky z naší látkové přeměny. Tyto odpady by měly být z těla zcela odvedeny. Důvod, proč se tak nestalo, spočívá v nedostatečné činnosti svalové pumpy, která pohání naši lymfatickou soustavu. Nedostatečná činnost svalové pumpy je zase výsledkem nedostatku pohybu nebo, což je častější případ, výsledkem ochablé vazivové tkáně: jestliže je totiž vazivo ochablé, chybí svalům protitlak a tlak svalové pumpy vychází naprázdno.
 • Za příčinu ochablého vaziva se doposud považovala typicky ženská tělesná konstituce, vyvolaná ženskými pohlavními hormony. Nyní se zodpovědnost přikládá i stejně účinkujícím hormonům, které se do našeho těla dostávají jako medikamenty (např. antikoncepce) nebo v mase jatečních zvířat.
 • Výsledkem je rozsáhlé oslabení vazivové tkáně nejen u žen, ale stále častěji i u mužů a v důsledku toho vznik pomerančové kůže, v horším případě otoků, vředů a křečových žil.

 

Odstranění oteklých nohou metodou přístrojové lymfodrenáže

Oteklé nohy jsou často způsobeny špatným fungováním lymfatického systému, ten v našem organismu představuje jakousi čističku. Odvádí z těla veškeré zplodiny a odpadní látky a přispívá tak k našemu zdraví. Neléčená celulitida, může mít za následek vznik potrhaných žilek. Žilky jsou nedostatečně proplachovány což může vést i k výskytu křečových žil nebo takzvané tromboze či zavodněných nohou.

Tak jako krevní oběhový systém, tak i lymfatický systém se větví od největších cév až po vlásečnice. Specifikem lymfatických cest je jednosměrný provoz. Ve formě jemných kapilár nasávají z mezibuněčného prostoru odpad a jedovaté zplodiny a postupně se spojují ve větší a větší cévy.

 

STUPNĚ CELULITIDY

1. STUPEŇ
- drobné nerovnosti na kůži jsou patrné pouze při tzv. kompresivním testu, který se provádí stiskem kůže mezi prsty

2. STUPEŇ
- drobné nerovnosti na kůži jsou viditelné při napnutí svalů při stání, sezení na tvrdé podložce či v ostrém bočním světle; při ležení zmizí

3. STUPEŇ
- nerovnosti na kůži jsou viditelné vždy - bez ohledu na stání, sezení, ležení, osvětlení

4. STUPEŇ
- hrubé nerovnosti na kůži a nezvratné poškození je viditelné vždy
- nejčastěji se projevuje při neléčených příznacích (po 40. roce věku)

 

 

DOPORUČENÍ PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ CELULITIDY

 

 • dbát na správnou skladbu a složení stravy, jíst tzv. detoxikační stravu s velkým množstvím vitamínů, minerálních látek, vlákniny a s minimem sacharidů a uhlovodanů; preferovat ovoce, zeleninu (avokádo, citron, grapefruit, pomeranč, jablko, banán, brambory, brokolice, kyselé zelí, žampiony), luštěniny, celozrnné obiloviny, bílá masa a nízkotučné mléčné výrobky
 • během anticelulitidové kúry nejsou vhodné horké koupele, sauna a silné sluneční záření, včetně solária
 • ráno a večer se sprchovat střídavě teplou vodou (po dobu 60 sekund) a studenou vodou (po dobu 20 sekund); poté provést stimulační automasáž stehen, hýždí a boků sisalovou rukavicí nebo kartáčem
 • doporučuje se také používat anticelulitidové přípravky pro domácí ošetření (aplikovat jen lokálně - nanášet plynulými dlouhými tahy směrem k srdci) a odbourávání podkožních tuků stimulovat termozábaly
 • při 1. a 2. stupni celulitidy stačí absolvovat profesionální, odborně prováděnou ruční nebo přístrojovou kúru 10-12 anticelulitidových ozónových masáží či jiných lymfodrenážních masáží (2-3x týdně); kúru možno opakovat 2x ročně
 • při 3. a 4. stupni celulitidy se poradit s lékařem a případně podstoupit liposukci (metoda plastické chirurgie, při které se z podkožních tkání odsává nadbytečný tuk)

 

 • pro zlepšení a udržení stavu je třeba - kromě masáží - individuálně a pravidelně provádět účinné cviky na zpevnění tkání a svalů, především lýtek, stehen, hýždí, pánevního dna a břicha - pravidelně, nejlépe denně!
 • vhodná je jízda též na kole a na kolečkových bruslích, rychlá chůze a chůze do schodů
 • dbát na správnou životosprávu a zdravý životní styl!
 • nezapomínat na pravidelný a dostatečně dlouhý pobyt na zdravém vzduchu!

 

 

ANTICELULITIDOVÁ LYMFODRENÁŽNÍ OZÓNOVÁ MASÁŽ

 

 • anticelulitidová masáž je účinná manuální lymfodrenážní technika (intenzivní, tvrdá a hloubková masáž stehen, hýždí a břicha + tlakový ozónový okysličující zábal), která se používá při formování postavy, odstraňování celulitidy a zlepšování kvality pokožky
 • masáž stimuluje hluboké i povrchové svalové struktury
 • rozrušuje tukové buňky podkožních tkání, drobné žilky, prasklinky, strie a kožní eroze
 • zlepšuje svalový tonus a vyhlazuje kůži
 • aktivně odvádí zplodiny metabolismu, katabolické, odpadní a toxické látky z tkání
 • zrychluje krevní a lymfatický oběh
 • odstraňuje nebo zmenšuje otoky
 • napomáhá při akutní či chronické únavě dolních končetin
 • po masáži se provádí tlakový ozónový okysličující zábal - viz níže
 • výsledky (zmenšení objemu, hladká kůže a mladší vzhled) jsou viditelné zpravidla již po 5 ošetřeních - tj. asi po 2 týdnech; ideální je podstoupit profesionálně provedenou intenzivní kúru 10-12 masáží a zábalů (maximálně 1-2x ročně)

 

 • nesmí se provádět u lidí se srdečními, cévními a oběhovými potížemi a při varixech (křečových žilách)!
 • nedoporučuje se praktikovat v těhotenství!
 • doporučení: pravidelně 2-3x týdně (opakovat 10-12x)

 

 

OZÓNOVÝ OKYSLIČUJÍCÍ ZÁBAL

 • ozón je aktivní kyslík
 • regeneruje a stimuluje buněčné enzymatické procesy
 • zlepšuje okysličení a metabolismus buněk
 • aktivuje krevní oběh
 • ničí bakterie, viry, plísně a houby
 • vyhlazuje strie, drobné žilky a kožní eroze a vypíná kůži
 • celkově zlepšuje stav pokožky
 • potlačuje projevy celulitidy
 • ozonizovaný olivový olej se aplikuje na kůži formou jemné masáže stehen, hýždí a břicha; poté se provede tlakový zábal (kompresivní bandáž, při níž stoupne krevní tlak a sníží se filtrace krevních kapilár), což velmi účinně odstraňuje nežádoucí celulitidní a erozní projevy na kůži; zábal se nechává působit 20-40 minut, nejlépe v teple (ideálně po anticelulitidové masáži)
 • nedoporučuje se praktikovat v těhotenství!
 • doporučení: pravidelně 2-3x týdně (opakovat 10-12x)

 

 

SESTAVA CVIKŮ PRO ÚČINNÉ FORMOVÁNÍ POSTAVY

 • je třeba nezapomínat na zahřátí před cvičením a na uvolnění po cvičení!
 • dýchat klidně a uvolněně, cviky provádět technicky přesně
 • cvičit alespoň 3 série cviků po 8-12 opakováních
 • doporučení: pravidelně 1x denně 10 minut nebo 2-3x týdně 20-30 minut

 

 • stoj spatný na vyvýšené podložce - výpony
 • stoj rozkročný - podřepy a dřepy na plných chodidlech
 • stoj rozkročný - výpady střídavě P a L nohou vpřed
 • stoj rozkročný - zanožovat nataženou nohu vzad, mírně vytočit pánev ven, zpět, a naopak
 • klek, vzpor na předloktích - zanožovat nataženou nohu vzhůru až do prodloužení osy těla, zpět, a naopak
 • klek, vzpor na předloktích - P nohu zvednout do prodloužení osy těla a ohýbat ji do pravého úhlu k tělu, zpět, a naopak
 • klek, vzpor na předloktích - P nohu zvednout a ohnout do pravého úhlu k tělu, zanožovat vzhůru (pohyb vychází z kyčle), zpět, a naopak
 • klek, vzpor na předloktích - P nohu ohnutou do pravého úhlu zvedat směrem ven, pánev nevytáčet ke straně, zpět, a naopak
 • klek - natáhnout paže a sunout trup po podložce vpřed
 • leh na břiše - napnout paže a zvednout trup vzhůru
 • leh na boku v ose těla - zvedat napnutou nohu vzhůru, pánev nevytáčet ke straně, zpět, a naopak
 • leh na boku v ose těla - zvednout napnutou nohu vzhůru a přinožovat spodní nohu, pánev nevytáčet ke straně, zpět, a naopak
 • leh na zádech - pokrčit nohy v kolenou, chodidlo P nohy opřít o koleno L nohy, P ruku upažit, dlaň L ruky opřít o P koleno, zvedat pánev vzhůru, zpět, a naopak
 • leh na zádech - pokrčit nohy v kolenou, ruce v týl nebo je zkřížit na hrudi, zvedat hlavu a trup po lopatky
 • leh na zádech - pokrčit nohy v kolenou, ruce v týl nebo je zkřížit na hrudi, zvedat hlavu a trup s mírným pootočením střídavě vpravo a vlevo
 • leh na zádech - zvedat hlavu a trup, současně přibližovat P loket k L kolenu, zpět, a naopak

  UVOLNĚNÍ
 • leh na zádech - ruce upažit, chodidlo P nohy opřít o koleno L nohy, otáčet ji vlevo a současně hlavu otáčet vpravo, zpět, a naopak
 • leh na zádech - vzpažit, protáhnout se, přetočit se na P bok, nohy přitáhnout k tělu, uvolnit se a přibližně 1 - 2 minuty setrvat v relaxační poloze, zpět, a naopak
 • leh na zádech - pokrčit nohy v kolenou, dlaně položit na hrudník a intenzivně dýchat do hrudi, zpět, dlaně položit na břicho a intenzivně dýchat do břicha

 

Desatero proti celulitidě


Boj proti celulitidě a její odstraňování je opravdu strastiplná záležitost, máme pro Vás pár bodů, které by jste měli dodržovat.

 1. Zdravý stravovací režim s preferováním zeleniny, ovoce, celozrnných obilovin a pečiva, luštěnin a nízkotučných mas a mléčných výrobků

 2. Dodržování optimálního pitného režimu, 2-3 litry čisté vody bez bublinek a bylinných neslazených čajů

 3. pohyb v jakékoli formě. Lymfa musí v těle proudit a odvádět z těla toxiny. Nemá však svou vlastní pumpu jako krevní oběh (srdce), proto musíme lymfu v těle rozproudit

 4. Střídavé sprchování teplou a studenou vodou (60 - 80 sekund se sprchujte teplou vodou a 20 sekund studenou vodou)

 5. Odborně prováděná lymfodrenáž a podtlaková masáž

 6. Manuální masáže proti celulitidě

 7. Anticelulitidní procedury jako teplé zábaly

 8. Pravidelná odborná péče v salonu

 9. Užívání přípravků, které zlepší vnitřní výživu tkání

 10. Provádění detoxikace - např. 3 denní hladovkou, zařazením ovocného dne,detoxikace.