Bolest zad

Bolest zad je jedním z nejčastějších zdravotních problémů současnosti, s nímž se během života setká v podstatě každý. Může být následkem mechanického poškození, ale zrovna tak vážných poruch a onemocnění organismu, a rozhodně by se proto neměla podceňovat.

Bolest zad jakoby se stala společným problémem provázející a znepříjemňující život nás všech. A skutečně, podle nárůstu počtu lidí postižených bolestí zad by se dalo s trochou nadsázky mluvit o další civilizační chorobě. Bolest zad totiž trápí více než 80% populace. Už dávno to však není jen záležitost lidí středního věku a starších, kteří si na bolest zad stěžují nejvíce a kteří byli s výjimkami v minulosti prakticky jedinou skupinou s těmito potíži. Překvapivých 75 % dětských pacientů trpících bolestí zad dokazuje, že tento typ zdravotních potíží se dnes nevyhýbá ani dětem. Jedná se o dlouhodobý problém, jenž až varovným způsobem nabývá v posledních letech na významu a jemuž by se mělo věnovat daleko více pozornosti.

Bolesti zad předchází celá řada příčin a jevů. Běžná bolest zad je obvykle způsobena mechanickým poškozením, přílišnou námahou a špatným stereotypním držením těla, stejně jako nevhodnou obuví či podložkou při spánku. V případě vážnějších potíží se může jednat o různé poruchy kostěné páteře, meziobratlových plotének či svalů obepínajících samotnou páteř, zapříčiněné většinou úrazem nebo degenerativním procesem. Vrozené vady a deformity páteře, osteoporóza, onemocnění vnitřních orgánů nebo zcela přirozené opotřebení naší páteře stárnutím jsou také neopomenutelnými faktory. Problém může vycházet samozřejmě také z poruchy nervové soustavy a následně oblastních nervů, postiženy mohou být i svaly.

Je nutné si uvědomit, že bolest zad není z lékařského hlediska brána jako nemoc, ale spíše příznak nemoci či vedlejší projev jiných skrytých potíží, jež mohou být vážnější, než by se mohlo zdát.

Bolest zad je vždy dělena na akutní, tj. náhlou bolest, která však rychle odezní a není lékaři dále nijak specifikována. Pacient s chronickou bolestí trvající déle než tři měsíce je podroben mnoha testům kvůli vyloučení závažných komplikací a stanovení diagnózy. Zde už není dobré váhat a čekat, až bolest odezní, ale naopak co nejdříve vyhledat odborníka.

Už staří léčitelé a znalci léčebných technik věděli, že pokud není něco v těle v pořádku, pravděpodobně se to ukáže na bolesti zad a páteře. Proto je vhodné, aby lidé bolest zad jako ukazatel jiné poruchy nepodceňovali. Měli by mít také na paměti, že neléčené, zdánlivě obyčejné bolesti zad, mohou snadno přejít do chronické podoby a zanechat velké stopy na našem zdraví. Rozhodně není od věci se o naše záda lépe starat a nevystavovat je zbytečné zátěži. Tady platí více než kde jinde, že naše páteř nám to jednou oplatí.

 

 •  
                                                                       
   
                                                                                                                                

Bolest páteře

Naše páteř tvoří pevný, ale ohebný a pohyblivý celek, který je rozdělen do několika oblastí, jimiž jsou krční, hrudní, bederní a křížová páteř. Každá z nich má určitý počet obratlů, dohromady 32 až 33, spojených klouby, vazy a meziobratlovými ploténkami. Bolest páteře je pak lokalizována zpravidla do jedné z nich, přičemž velmi často jde o bolest páteře v krční nebo bederní oblasti zad, které jsou přirozeně vystavovány největšímu zatěžování. Bolest přichází náhle, zejména po prudkém pohybu, po němž je těžké vrátit se do původní polohy nebo být schopen vůbec nějakého dalšího pohybu. Mezi akutní problémy s páteří se nejčastěji řadí:

 • lumbago, lidově řečeno houser
 • blok krční páteře, tzv. ústřel

  Ač je to s podivem, naše páteř není ve skutečnosti nejideálněji uzpůsobena vzpřímené poloze. Především postavení některých kostí a plotének v páteři způsobuje řadu potíží. Za to, že můžeme chodit po dvou a dívat se na svět shora, platíme vysokou daň, lépe řečeno, platí ji sama naše páteř. Páteř jako orgán má jednu z nejkomplexnějších a nejobtížnějších funkcí a lidé s ní víceméně hazardují. Bohužel spousta z nich si to uvědomí teprve tehdy, až začne skutečně bolet, a to už je většinou pozdě.

  Pokud už k bolestem dojde, je nejrozumnější zachovat klidový režim a zůstat v teple. Lékař dále rozhodne, jaká je ve vašem případě nejvhodnější léčba. Zda zůstat u klasických léčiv, fyzioterapie a často nasazované termoterapie, magnetoterapie, elektroléčby a masáží, nebo vyzkoušet jednu z dnes už velmi oblíbených terapií spočívajících na východních tradicích a znalostech starých tisíce let. Jiné doporučení bude mít pravděpodobně lékař, když u vás zjistí například výhřez ploténky. Zde se už bez chirurgického zákroku zpravidla neobejdete.

  Bolest páteře je ovlivněna mnoha faktory. Za většinou potíží s bolestí páteře však nestojí nikdo jiný než člověk sám. Především jeho životní styl, nesprávné návyky každodenního života, stereotypy a v neposlední řadě také problém, s nímž zápasí obrovský počet lidí, kterým je nadváha. Není divu, že se právě bolest páteře stala nejčastěji udávaným důvodem pracovní neschopnosti a je v současnosti mnohem frekventovanější než podobně nepříjemná bolest hlavy. Díky této skutečnosti se bolestem páteře věnuje mnohem více pozornosti než dříve. Zdá se, jako by lidé nedoceňovali obtížnou funkci páteře a neuváženě zkouší, kolik vydrží. Přitom by z velké části stačilo, kdybychom do svého dne zařadili trochu více pohybu a změnili přístup k vlastnímu tělu jako první krok prevence před bolestí, které bychom se tak mohli ušetřit.

  CVIČENÍ V KLEČE
  Cviky provádějte vsedě na židli s opěradlem. Trup držte vzpřímeně, ramena tlačte dolů a hlavu mějte vytaženu vzhůru.
  Opřete se o dlaně, paže jsou nataženy.
  Bederní páteř zpevněte stažením břišních a hýžďových svalů.Při nádechu vyhrbte hrudní páteř, hlavu schovejte mezi paže (kočičí hřbet). Při výdechu hrudní páteř prohněte směrem
  k podložce a hlavu mírně zakloňte.
  CVIČENÍ V KLEČE | uvolnění hrudní páteře
  Stejný cvik provádějte opřeni o lokty. CVIČENÍ V KLEČE | uvolnění hrudní páteře
  Opřete se o dlaně, paže jsou nataženy. Jednu paži upažte do výšky a podívejte se za ní. Hlava a trup se otáčejí na stranu upažené paže. V krajní poloze paží zakmitejte.
  Cvik provádějte střídavě na obě strany.
  CVIČENÍ V KLEČE | uvolnění hrudní páteře
  Opřete se o dlaně,paže jsou nataženy. Vychylujte na tutéž stranu trup a pánev. Dostatečného vychýlení pánve dosáhnete sunutím nohou ve směru vychýlení. Současně se tímto směrem podívejte. Opět provádějte střídavě na obě strany. CVIČENÍ V KLEČE | uvolnění hrudní páteře
CVIČENÍ V SEDĚ
Opřete se o opěradlo židle, paže volně podél těla. Při nádechu mírně upažte,
ramena tlačte vzad, lopatky stahujte k sobě, hlavu a horní část zad zatlačte dozadu (nezaklánějte se však).
Při výdechu se uvolněte.
CVIČENÍ V SEDĚ | uvolnění hrudní páteře
Posaďte se na židli proti stěně. Dlaně a lokty opřete vodorovně o stěnu,
čelo opřete o hřbety rukou. Při nádechu záda vyhrbte, při výdechu prohněte.
CVIČENÍ V SEDĚ | uvolnění hrudní páteře
Spojte ruce za hlavou. Při nádechu tlačte lokty od sebe, při výdechu uvolněte. CVIČENÍ V SEDĚ | uvolnění hrudní páteře
Z paží vytvořte "svícen", ramena stáhněte dolů.
Při nádechu se narovnejte, při výdechu spojte paže před obličejem dlaněmi
a lokty k sobě, hlavu mírně předkloňte, záda vyhrbte.
CVIČENÍ V SEDĚ | uvolnění hrudní páteře
Paže nechte volně podél těla a opisujte rameny kruhy dopředu i dozadu. CVIČENÍ V SEDĚ | uvolnění hrudní páteře
Upažte a oběma pažemi současně opisujte malé kroužky dopředu i dozadu. CVIČENÍ V SEDĚ | uvolnění hrudní páteře
Upažte, dlaně směřují nahoru. Proveďte úklon vlevo a současně vzpažte pravou paži. Snažte se přitom dotknout levé ruky. Totéž opakujte na druhou stranu. CVIČENÍ V SEDĚ | uvolnění hrudní páteře

Bolest krční páteře

Ztuhlost, omezený pohyb hlavy do stran, bolest hlavy, bolest vystřelující do končetin, závratě, poruchy vidění či sluchu. Tyto a další vážné zdravotní potíže provázejí bolest krční páteře a zásadně omezují člověka v běžných životních situacích.

Ačkoli si řeknete, že krční páteř nese pouze hlavu, proto nemůže být tedy tolik namáhána jako ostatní části zad, opak je pravdou. Tendencí moderního člověka je se spíše nepřirozeně předklánět, nikoli držet své tělo ve vzpřímené poloze, jak tomu chtěla příroda, což ve výsledku vyvolává právě bolest krční páteře, na niž jsou kladeny příliš vysoké nároky. V dlouhodobém měřítku to může vést k lehkému zablokování krční páteře, ale také k těžkým blokacím, jež rozhodně není možné odstranit v krátkém čase, jak bychom si přáli. Mezi nejtěžší patří akutní blok krční páteře neboli ústřel či některý z krčních syndromů, který se projevuje třeba jen bolestí hlavy.

Bolest krční páteře postihuje zejména lidi sedavého zaměstnání, špatného držení těla, hlavy a ramen nebo ty, kteří volí špatnou podložku hlavy nebo polohu spánku. Jestliže trávíte hodiny u počítače, v autě, v předklonu nebo jiné nepřirozené poloze, zakládáte si na problém s krční páteří. Ani zdánlivě drobné úrazy hlavy a krku bychom rozhodně neměli zanedbávat. Nikdy nevíte, jaké následky to může nést. Krční páteř je navíc nejpohyblivější částí páteře, bez jejíž správné funkce bychom stěží vedli normální život.

Potíže s krční páteří začínají obvykle jen únavou a slabší bolestí šíje. Poté jsou bolesti čím dál víc intenzivní a člověk se začne vyhýbat některým polohám hlavy, až jí nakonec nedokáže otočit ani naklánět. Bolesti jsou doprovázeny stavy nevolnosti, závratě či silnou bolestí hlavy. Téměř jistě můžeme poznat i teprve nastávající problém podle výrazného předsunutí hlavy, krku i ramen a celkově kulatými zády. Jindy dojde k bolesti náhle vinnou prudkého pohybu či dlouhodobým držením krku ve strnulé poloze. Nezapomínejte, že diagnózu a následné léčení by měl vždy určit lékař. Nesnažte se tyto potíže nijak přecházet. S krční páteří není radno si zahrávat a bolesti se bez pomoci fyzioterapeuta stejně vracejí, většinou i s nespočtem dalších zdravotních potíží.

Bolest krční páteře lze účinně zmírnit či odstranit:

 • pravidelným cvičením pro uvolnění ztuhlého svalstva šíje
 • udržovat krční páteř ve správném postavení a tepleProblémům s krční páteří můžeme také předejít upravením pracovního prostředí či lůžka. I v tomto případě platí, že dostatečná prevence hraje velmi důležitou roli, aby se nám bolest krční páteře nevracela, přinejmenším ne často.
 • CVIČENÍ V SEDĚ
  Cviky provádějte vsedě na židli s opěradlem. Trup držte vzpřímeně, ramena tlačte dolů a hlavu mějte vytaženu vzhůru.
  Uklánějte hlavu do stran. CVIČENÍ V SEDĚ | uvolnění krční páteře
  Otáčejte hlavou podle osy páteře vpravo a vlevo. CVIČENÍ V SEDĚ | uvolnění krční páteře
  Co nejvíce předkloňte hlavu a otáčejte jí kolem osy páteře střídavě na jednu a na druhou stranu. V krajní poloze vždy lehce zapružte. Předtím můžete po dobu 5-7 sekund zatlačit temenem proti rukám. CVIČENÍ V SEDĚ | uvolnění krční páteře
  Prsty jedné ruky přiložte na tu část krční páteře, kterou procvičujete. Druhou ruku přiložte na protilehlý spánek. Zatlačte mírně po dobu 5-7 sekund proti ruce položené na spánku. Pak veďte rukou hlavu do úklonu až nad místo, kam jste přiložili prsty, a zapružte. Cvik provádějte jen malou silou. Opakujte střídavě vpravo a vlevo. CVIČENÍ V SEDĚ | uvolnění krční páteře
  Položte ruce dlaněmi na ramena, prsty směřují k lopatkám a lokty vpřed.
  Hlavu vysunujte vodorovně dopředu a dozadu. Hlavu nepředklánějte.
  CVIČENÍ V SEDĚ | uvolnění krční páteře
  Rozpažte o roztáhněte prsty. Palec směřuje na jedné straně dolů, na druhé nahoru. Otáčejte a suňte hlavu co nejvíce na tu stranu, kde je ruka palcem dolů. Pak hlavu pomalu otáčejte a suňte ji na opačnou stranu a zároveň přetáčejte i dlaně tak, aby pohled směřoval vždy k ruce s palcem dolů. CVIČENÍ V SEDĚ | uvolnění krční páteře

 

CVIČENÍ V LEŽE
Cviky provádějte na rovné pevné podložce. Paže jsou připaženy dlaněmi k podložce.
Hlava spočívá na podložce. Ramena tlačte směrem k nohám, hlavu vysunujte vzhůru a krční páteř tlačte co nejvíce k podložce. CVIČENÍ V LEŽE | uvolní krční páteř
Pomalu zvedejte hlavu od podložky a přibližujte bradu k hrudní kosti.
Proveďte pohyb bradou na stranu směrem k jednomu rameni, pak zpět do výchozí polohy a na druhou stranu.
CVIČENÍ V LEŽE | uvolní krční páteř
Hlava zůstává na podložce, volně otáčejte hlavou vpravo a vlevo. CVIČENÍ V LEŽE | uvolní krční páteř

Bolest bederní páteře

Bolesti v bederní oblasti zad jsou spolu s problémy s krční páteří jedny z nejčastějších, které nás mohou potkat. Bederní páteř je takovým úsekem páteře, jenž umožňuje přenos pohybu z dolních končetin na trup. Aby se tak dělo správně, je nutná přítomnost velkého počtu svalů a nervových zakončení. Proto je bolest bederní páteře většinou provázena také silnými bolestmi vystřelujícími do dolních končetin, ale i do dalších přilehlých oblastí, především do hýždí, boků nebo slabin.

Obecně by se dalo říci, že je to nejvíce namáhaná část páteře. Odráží se na ní všechny negativa, jichž se na našem pohybovém systému dopouštíme. Největší škody napáchá zejména špatné držení těla, nepřiměřené zatěžování, nevyjímaje nadváhu. Bolest bederní páteře má dále zásadní příčinu v mechanickém poškození. Vlivem blokád páteřních kloubů nebo opotřebováním a následným poškozením meziobratlových destiček se nám také dostane úporných bolestí. Není však pravidlem, že bolest bederní páteře musí nutně znamenat problém právě jen v daném místě bolesti. Měli bychom si zvyknout přemýšlet o zdravotních potížích v souvislostech a vždy si uvědomit, že je poměrně běžné, když má určité onemocnění zcela jiné projevy, než bychom mohli čekat. Nezřídka za bolest zad může také onemocnění některých vnitřních orgánů, v našem případě hlavně ledvin.

Jestli jste někdy zažili nesmírné bolesti v oblasti bederní páteře tak, že jste se nemohli předklonit ani narovnat, cítili jste se nesmírně unavení a bolaví, pak již jistě víte, že na vině byl tzv. bederní ústřel, neboli lumbago. Houser, jak se této nejčastější blokaci bederní páteře lidově říká, není ničím neznámým a člověka trápí jistě již stovky let. K výše jmenovaným projevům bolesti bederní páteře přiřaďme ještě ztuhlost, bolesti při dýchání a přirozeně neschopnost pohybu do stran.

Bederní páteř těsně sousedí s páteří křížovou, a proto se bolest bederní páteře často označuje za bolest v kříži. Postižený totiž těžko rozezná, kde přesně se bolest rozpíná, a většinou to ani správné diagnóze nevadí.

Bolest v kříži můžeme lokalizovat do nejnižšího úseku bederní páteře, a proto s ní téměř ve všem souvisí. Výjimkou může být postižení kyčelních kloubů či kostrče, které mohou snadno vyvolat bolest v kříži. Ženy také mohou trpět bolestmi zad při různých gynekologických problémech. Úplně nejčastější je ovšem bolest v kříži v těhotenství, zapříčiněná přirozenými změnami v těle matky.

K bolestem zad, nejčastěji se projevujícími v bederní krajině, může notně přispět také celkový psychický a fyzický stav. Než přistoupíme k léčbě zad, zamysleme se, jestli se nejedná jen o akutní stavy vyvolané následujícími jevy:

 • stres, deprese
 • špatné počasí, chlad
 • nedostatek pohybové aktivity
 • infekce
 • hormonální změny (menstruace, menopauza)
CVIČENÍ V KLEČE
Natažené paže opřete o podložku asi 30-50 cm vysokou a zpevněte břišní a hýžďové svaly. Střídavě co nejvíce vyhrbujte a prohýbejte bederní páteř. CVIČENÍ V KLEČE | uvolnění bederní páteře
V téže poloze vychylujte vždy na stejnou stranu hlavu a horní polovinu trupu a současně pánev a nohy. Soustřeďte se, aby pohyb probíhal pouze v bederní páteři. Neprohýbejte se v kříži.
Provádějte střídavě na jednu a na druhou stranu.
CVIČENÍ V KLEČE | uvolnění bederní páteře
Jednu paži zvedněte co nejvíce stranou a podívejte se za ní.
Zvednutou paží několikrát zapružte (neprovádějte však švih). Opakujte 3-5x na jednu stranu a pak opět 3-5x na druhou stranu.
CVIČENÍ V KLEČE | uvolnění bederní páteře

 

CVIČENÍ V LEŽE
Vleže na zádech pokrčte kolena a krční a bederní páteř v přitlačujte k podložce. CVIČENÍ V LEŽE | uvolnění bederní páteře
Kolena nechte pokrčená a mírně roztáhněte nohy od sebe.
Zvolna přetáčejte kolena na jednu stranu a současně hlavu na druhou stranu.
CVIČENÍ V LEŽE | uvolnění bederní páteře
Vleže na boku natáhněte nohu, která je vespod, nohu nahoře pokrčte a zaklesněte za lýtko či do podkolení nebo výše. Pak otáčejte horní polovinou trupu, rameny a hlavou, kolik vám volný pohyb v páteři dovolí. Opřete ruku o pokrčené koleno a při nádechu proti ní mírně zatlačte směrem vzhůru od podložky. Vydržte asi 5 sekund a při výdechu uvolněte. Pak zvětšete rotaci bederní páteře tlakem ruky k podložce a několikrát lehce zapérujte. Cvik opakujte na obě strany. CVIČENÍ V LEŽE | uvolnění bederní páteře
Vleže na zádech s pokrčenými koleny předpažte a nadechněte se.
Při výdechu postupně zvedejte hlavu, ramena a lopatky od podložky. Pomalu pokládejte zpět a uvolněte se.
CVIČENÍ V LEŽE | uvolnění bederní páteře
Pokrčené nohy mírně roznožte. S nádechem postupně zvedejte pánev a hrudní páteř do výše lopatek, s výdechem se vracejte zpět a bederní páteř přitiskněte k podložce. CVIČENÍ V LEŽE | uvolnění bederní páteře
Skrčte kolena nad břichem a uchopte je rukama. Hlava zůstává na podložce. Při nádechu tlačte kolena do dlaní, při výdechu se uvolněte a přitáhněte kolena k hrudníku. CVIČENÍ V LEŽE | uvolnění bederní páteře
Vleže na břiše vzpažte, hlavu opřete o čelo.
Vytahujte co nejdále střídavě pravou ruku a levou nohu a naopak.
CVIČENÍ V LEŽE | uvolnění bederní páteře
Vleže na břiše opřete čelo o složené ruce. Skrčte jednu nohu a přibližujte k sobě koleno a loket. Provádějte střídavě na obě strany. CVIČENÍ V LEŽE | uvolnění bederní páteře
CVIČENÍ VE STOJI
V mírném stoji rozkročném uvolňujte bederní páteř mírnými záklony a úklony.
Páteř přitom zpevněte dlaněmi nad procvičovaným místem. Záklony a úklony provádějte ve výdechu
s opakovaným zapružením.
CVIČENÍ VE STOJI | uvolnění bederní páteře
Lopatky a ramena táhněte šikmo dolů k páteři. Dlaně směřují vpřed.
Zatáhněte břicho a hýždě.
CVIČENÍ VE STOJI | uvolnění bederní páteře
 

Blokace páteře

Bolest zad nebo přímo blokace páteře není pro dnešní uspěchanou dobu plné jednostranné zátěže ničím neobvyklým. Zablokovaná páteř je výsledkem dlouhodobé nevhodné zátěže a špatných návyků našeho života. Svou měrou k tomu samozřejmě přispívá stárnutí a opotřebování páteře, ale nepopiratelný podíl nese hlavně špatná péče a zacházení.

Když si uvědomíme z kolika obratlů, kloubů a blízkých nervů je složena naše páteř, nemůžeme se ani divit, že zablokovaná páteř je tak častým jevem. Je pro ni typické, že vzniká většinou náhle, po prudkém pohybu, přeležení, po velké fyzické námaze či úrazu. Postižený má omezený pohyb do stran a setrvává strnule v poloze, která je pro něj nejméně bolestivá.

Mezi nejběžnější blokace páteře se řadí již zmiňovaný akutní blok krční páteře a bederní páteře, tzv. lumbago. V obou případech je více než vhodné vyhledat neurologa, jenž předepíše léky na ztlumení velkých bolestí a pomocí potřebných vyšetření stanoví, že se opravdu jedná pouze o blokaci páteře. Posléze je na řadě fyzioterapeut, jenž co nejšetrněji odstraní všechny blokády a určí, která speciální cvičení vám s vaším problémem pomohou. Případ od případu je jiný a je třeba k rehabilitaci přistupovat opravdu zodpovědně.

Projevy ústřelu krční páteře:

 • Náhlé strnutí šíjového svalstva a jednostranná bolest zasahující až k temenu hlavy a do ramen
 • vedlejšími projevy jsou například zvracení nebo závratě

Projevy bederního ústřelu:

 • únava a pociťování bolestivých míst na těle
 • trup v předklonu a lehkém vybočení do strany
 • neschopnost předklonu či narovnán

Zablokovaná páteř je způsobena i řadou dalších chronických blokád. Co se týče úseku krční páteře, můžeme zmínit tzv. chronický algický vertebrální krční syndrom, při němž nemocný pociťuje tupou bolest za krkem nebo až k lopatkám. Tato blokace páteře je zaviněna jednak degenerativními změnami páteře a nedostatečně vyléčenými úrazy, jednak příliš vysokou fyzickou zátěží rukou. Silné bolesti hlavy v týlu, temeni i na spáncích může mít na svědomí tzv. cervikokraniální syndrom, který je tvořen blokádami v horním úseku krční páteře.

Chronické blokace páteře v bederní krajině, tzv. lumbalgie, se vyskytují také a to dlouhodobým přetěžováním svalů a vazů. Projevují se svalovou nerovnováhou a tupou neustupující bolestí omezující člověka v normálním pohybu.

Zablokovaná páteř je skutečně nepříjemná záležitost. Mnohdy je způsobena vlivem stáří a nemocemi jako osteoporóza, skolióza a dalšími. Bez změny přístupu k problému se blokády stále vrací. Naprosto bezpodmínečná je prevence, předcházení těchto bolestivých stavů pohybovou aktivitou a správným držením těla při jakékoli činnosti.